Cenník obložené misy

Informácia

V prípade objednania obloženej misy si spoločnosť BZ-SERVICE, s.r.o. účtuje servis (manipulačný poplatok) 1,50 Eur (misa z 12 a 10 vajec) a 1,00 Eur (misa zo 6 vajec).

Ďakujeme