Cenník obložené misy

Informácia

V prípade objednania obloženej misy si spoločnosť BZ-SERVICE, s.r.o. účtuje servis (manipulačný poplatok) 1,50 Eur (misa 12 a 10 porcií) a 1,00 Eur (misa 6 porcií).

Ďakujeme