Franšíza

Externá

Lahôdky Lienka® Vám ponúkajú možnosť spolupráce aj formou externej franšízy. Ste prevádzkovateľ rýchleho občerstvenia, lahôdok, bufetu alebo máte podnikateľský zámer vstúpiť do gastronomického podnikania? 

Externá franšíza v praxi znamená, že vo Vašom zariadení budete svojim zákazníkom môcť ponúkať, okrem iného, aj  produkty známej značky Lahôdky Lienka. Externá franšíza Vás nelimituje vo výbere iného sortimentu. Voľba ostatných produktov je vo Vašej réžií a záleží len na Vás, čo vo svojom zariadení chcete zákazníkovi ponúknuť. Externá franšíza je postavená na vzájomnej dohode oboch zúčastnených strán. V rámci tejto externej spolupráce, máte možnosť svojím zákazníkom ponúknuť dlhodobo obľúbené produkty, ktoré majú svojich zákazníkov po celom Slovensku už celých 15 rokov!

V rámci externej spolupráce alebo externej franšízy Vám ponúkame:

výrobky a produkty Lahôdok Lienka,

distribučný systém (zásobovanie) zo strany Lahôdok Lienka,

poskytnutie obchodného mena Lahôdky Lienka na označenie sekcie s našimi výrobkami,

zaškolenie a tréning personálu pre sekciu produktov Lahôdok Lienka

Interná

Lahôdky Lienka Vám ponúkajú možnosť spolupráce formou internej franšízy. Kladiete si otázku, čo znamená táto forma spolupráce?

Pokúsime sa Vám tuto otázku zodpovedať v nasledujúcich riadkoch a pokiaľ sa budete chcieť dozvedieť viac, kontaktujte nás priamo.

Lahôdky Lienka sa rozhodli ponúknuť svoj marketingový a odbytový systém záujemcom zo Slovenskej a Českej Republiky.

V rámci franšízy, Lahôdky Lienka poskytnú druhej strane, ktorá je spravidla právne a finančne nezávislá, právo využívať súbor (balík) práv priemyselného a duševného vlastníctva spoločnosti BZ-SERVICE, s. r. o. a to samotného projektu Lahôdky Lienka.

Interná franšíza predstavuje podnikanie na kľúč. V rámci franšízy, ktorá Vám bude poskytnutá za priamu alebo nepriamu odplatu Vám vieme zabezpečiť:

použitie vlastných produktov

špeciálne zariadenie a vybavenie reštaurácie

spôsob servisu, riadenia a kontroly

prieskum trhu a marketing

školenie a tréning personálu

podporu prevádzky


Prečo je interná franšíza tak obľúbená forma podnikania? Dovoľuje Vám totiž podnikať v danom odbore bez počiatočných znalostí, bez dlhého získavania skúsenosti a praxe, znižuje riziko neúspechu. Dovoľuje Vám používať obchodné meno Lahôdky Lienka, naše ochranné známky, prevádzkový systém a postupy, chránené receptúry a stratégiu marketingu. Dovoľuje Vám používať obchodné meno Lahôdky Lienka.

Už od prvého dňa podnikania využívate dobré meno, povesť dlhoročnej značky a získavanie zákazníkov sa stane veľmi jednoduchou záležitosťou. Lahôdky Lienka sú na slovenskom gastronomickom trhu už 15 rokov, čo pre Vás znamená, že v rámci franšízy Vám budú poskytnuté 15 ročné skúseností a Know-How tohto úspešného projektu od spoločnosti BZ-SERVICE, s. r. o.

Želáte si to ešte stručnejšie? Kontaktujte nás osobne. Ďakujeme

My Vám poskytneme Know-How Lahôdok Lienka a Vy zarábajte!